dilluns, 28 de novembre del 2011

Fado: Património imaterial da humanidade

Ja és oficial, A Bali el Fado ha estat declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat